Khi in Mẫu số 20a, Tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?

Biểu hiện

Số liệu ở cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang không đúng số liệu.

Nguyên nhân

  • Do dữ liệu tách năm có số dư đầu kỳ không chính xác của các TK 00811, 00812
  • Do dữ liệu làm liên năm (Nhập chứng từ năm N+1 vào chung dữ liệu năm N) chưa làm chứng từ hủy dự toán với số dự toán bị kho bạc hủy.

Giải pháp

Vào Tệp/Thông tin dữ liệu để kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu

  • Trường hợp 1: Nếu ngày bắt đầu là 01/01/2022 (nghĩa là dữ liệu đã tách năm, các năm không làm cùng 1 dữ liệu)

    1. Đơn vị xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang bằng cách:

Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chuột phải lần lượt vào các TK 008 (00811, 008111, 008112, 00812, 008121, 008122), chọn Xóa số dư. 


        2. Thực tế, đơn vị có số dư dự toán chuyển sang thì thực hiện bằng cách:

Kích đúp chuột tại các TK 00811, 00812 và nhập số dư dự toán năm trước chuyển sang vào bên Dư Nợ của TK 00811, 00812

    Nhấn Cất, thực hiện in báo cáo

  • Trường hợp 2: Nếu ngày bắt đầu là 01/01/2021 (tức là đơn vị đang nhập chứng từ năm 2021 vào chung với dữ liệu năm 2022)

Đơn vị tách dữ liệu theo hướng dẫn tại đây. Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 và nhập số dư TK 008 (nếu có) theo trường hợp 1.

 

Cập nhật 18/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY