Làm thế nào để có số liệu ở cột dự toán giữ lại (Cột 10) trên báo cáo Mẫu số 20a ?

1. Thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

2. Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc chọn báo cáo 01a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20a) để xem số liệu. Báo cáo sẽ lấy số liệu lên cột Dự toán giữ lại (cột số 10)

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY