Làm thế nào để có số liệu ở cột dự toán giữ lại (Cột 10) trên báo cáo Mẫu số 20a ?

1. Thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

2. Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc chọn báo cáo 01a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20a) để xem số liệu. Báo cáo sẽ lấy số liệu lên cột Dự toán giữ lại (cột số 10)

3. Trường hợp đơn vị muốn hiển thị số liệu Dự toán giữ lại (cột số 10) ở mã nguồn 28 thì xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 19/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY