1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo đối chiếu kho bạc
  5. Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước
  6. Khi in Mẫu số 20C, Cột tạm ứng phát sinh trong kỳ (Cột 1) không giảm khi đơn vị đã lập bảng kê thanh toán tạm ứng thì làm thế nào?

Khi in Mẫu số 20C, Cột tạm ứng phát sinh trong kỳ (Cột 1) không giảm khi đơn vị đã lập bảng kê thanh toán tạm ứng thì làm thế nào?

Ví dụ: Trong quý III/2022, đơn vị rút tạm ứng 20.000.000đ và thanh toán tạm ứng 7.000.000đ nhưng in báo cáo mẫu số 20C cột số tạm ứng phát sinh trong kỳ (Cột 1) giá trị vẫn là 20.00.000đ.

Nguyên nhân: Do bạn chưa tích vào nút Thanh toán trên bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

Giải pháp: Bạn thực hiện theo hướng dẫn tại link

Cập nhật 19/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY