1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tài sản cố định
  4. Sau khi ghi tăng TSCĐ mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào?

Sau khi ghi tăng TSCĐ mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào?

Nguyên nhân

Do đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ (chuyển khoản kho bạc,…) bên phần mềm kế toán và đã sinh TK 008 rồi, sau đó, khi tạo mã TSCĐ và ghi tăng thì hạch toán thêm 1 lần nữa và sinh đồng thời TK 008 một lần nữa làm sai mẫu số 20a (Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT).

Giải pháp

Bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Bỏ ghi và xóa chứng từ mua TSCĐ trong Danh sách chuyển khoản kho bạc

1. Vào phân hệ Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc\Danh sách chuyển khoản kho bạc.

2. Chọn chứng từ mua TSCĐ cần xóa, nhấn Bỏ ghi, nhấn Xóa.

Cách 2: Giữ nguyên các chứng từ -> sửa lại tài khoản hạch toán

1. Vào phân hệ Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc, hạch toán Nợ 2411/ Có TK 366 đồng thời ghi Có TK 008.

2. Vào menu Danh mục\Tài sản cố định.

3. Chọn tài sản trên danh sách, chọn tab Chứng từ.

4. Nhấn đúp chuột vào chứng từ Chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ.

5. Sửa lại nghiệp vụ hạch toán thành Nợ TK 211x/ Có TK 2411.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn => sau khi nhấn, chương trình tự động xóa chứng từ hạch toán đồng thời để không bị hạch toán 2 lần chứng từ đồng thời TK 008.

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY