Tôi muốn theo dõi các khoản thu chi theo loại quỹ thì làm thế nào?

Để theo dõi các khoản thu chi tiền mặt theo loại quỹ, anh/chị thực hiện 5 bước sau:

Bước 1: Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, chọn tài khoản 1111, tích chọn chi tiết theo Loại quỹ.

Bước 2: Khai báo các Loại quỹ, xem hướng dẫn tại đây 

Bước 3: Nhập số dư ban đầu theo Loại quỹ (Nếu bạn không có số dư tiền mặt từ năm trước chuyển sang thì bỏ qua bước này).

Vào Nghiệp vụ / Nhập số dư ban đầu, nhập số dư TK 1111 chi tiết theo từng Loại quỹ


Bước 4: Chọn Loại quỹ khi hạch toán chứng từ

Cột Loại quỹ chỉ có trên chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi tiền mặt và Thu tiền gửi, Chi tiền gửi, nên nếu cần theo dõi theo loại quỹ, cần hạch toán trong các phân hệ Tiền mặt và Tiền gửi.

Bước 5: Xem báo cáo theo Loại quỹ

1. Vào Báo cáo/ Tiền mặt/ Sổ quỹ tiền mặt

2. Mục Loại quỹ:

  • Chọn Loại quỹ cần xem
  • Chọn <<Tất cả>>: nếu muốn xem liệt kê lần lượt tất cả các loại quỹ
  • Chọn <<Tổng hợp>>: xem gộp tất cả các Loại quỹ về một báo cáo

Cập nhật 03/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY