Làm thế nào khi cất phiếu thu phần mềm báo lỗi: “Lỗi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Hoạt động, Ghi sổ không thành công”?

Biểu hiện

Khi cất chứng từ, chương trình hiển thị thông báo:

Nguyên nhân

Do tài khoản hạch toán chi tiết theo hoạt động nhưng trên chứng từ không chọn hoạt động

Giải pháp

  • Tại câu thông báo nhấn Đồng ý
  • Trên chứng từ Phiếu thu, Nhấn Sửa, chọn qua tab 2.Thống kê, chọn Hoạt động tương ứng rồi Cất

Cập nhật 13/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY