1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tiền mặt
  4. Tôi in phiếu thu, phiếu chi (mẫu 2 liên) bị nhảy 2 trang thì làm thế nào?