Làm thế nào khi in sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt không lên hoặc lên sai số liệu?

Bạn thực hiện kiểm tra theo 2 bước sau:

Bước 1: Mở Sổ quỹ tiền mặt, chọn Tham số tất cả các mục là <<Tổng hợp>>

Bước 2: Trên báo cáo kiểm tra lần lượt:

  • Số dư đầu kỳ, có thể kiểm tra theo hướng dẫn tại đây
  • Phát sinh thu tiền trong kỳ
  • Phát sinh chi tiền trong kỳ

Để kiểm tra phát sinh thu, chi tiền trong kỳ đã đúng hay chưa, Bạn cần đối chiếu các chứng từ thu chi tiền trong kỳ so với số liệu thực tế phát sinh tại đơn vị.

Nếu thiếu, thừa hoặc sai số tiền, Bạn cần bổ sung chứng từ thiếu, Xóa chứng từ thừa và sửa lại nếu chứng từ không đúng số tiền.

Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY