Khi in Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS) phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì phải làm thế nào?

Biểu hiện: In Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS) báo không có số liệu

Nghiệp vụ phát sinh: Khi đơn vị phát sinh các khoản phí. lệ phí, các loại thuế… cần phải nộp vào NSNN 

Cách làm: Anh/chị vào phân hệ Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH,KB

– Nếu hạch toán các khoản phí, lệ phí phải nộp vào NSNN sau khi xác định số tiền thu được phải nộp thì hạch toán Nợ TK 3332/có TK 111, 112

– Nếu hạch toán các khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác…. hạch toán Nợ TK3337,3338/ Có TK 111,112

Sau đó In\Chọn mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS)

Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY