Làm thế nào khi In sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt không lên số dư đầu năm?

Nguyên nhân

Do tài khoản 111x không chi tiết theo Nguồn/Loại khoản, trong khi in báo cáo thì đang chọn các thông tin Nguồn/Loại khoản.

Giải pháp

Khi xem báo cáo, chọn Nguồn, Chương, Khoản là <<Tổng hợp>>, chương trình sẽ lấy được số dư đầu năm.

Lưu ý: Nếu Bạn đã chọn tham số báo cáo Nguồn, Chương, Khoản là Tổng hợp mà vẫn không lên số dư đầu kỳ thì vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để kiểm tra xem đã nhập số dư đầu kỳ chưa? Nếu chưa thì nhập bổ sung rồi xem lại báo cáo.

Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY