Tôi muốn nộp trả các khoản đã rút trong năm bị thanh tra, kiểm toán NN yêu cầu thu hồi nộp trả NSNN thì phải làm thế nào ?

Nghiệp vụ 

Trong năm, đơn vị nhận kết luận của kiểm toán nhà nước yêu cầu thu hồi nộp trả NSNN khoản tiền mà đơn vị đã chi từ nguồn dự toán được giao trong năm. Đơn vị xuất quỹ tiền mặt, tiền gửi nộp trả NSNN khoản tiền này.

Hạch toán

  • Bước 1: Ghi nhận giảm chi phí: Nợ 1388/Có 6111
  • Bước 2: Khi thu được khoản tiền đã chi: Nợ 111, 112/Có 1388
  • Bước 3: Hạch toán số tiền mặt khi nộp trả lại NSNN: Nợ 511/Có 111,112. Đồng thời ghi giảm số dự toán đã rút: Có 008211 (Tạm ứng) hoặc 008212 (Thực chi): Số tiền âm
  • Bước 4: Cuối năm hủy dự toán đối với khoản nộp trả: Nợ 00821: Ghi âm số tiền

Ví dụ

Ngày 01/08/2022 đơn vị nhận được kết luận của kiểm toán nhà nước thu hồi số kinh phí đã cấp dự toán trong năm số tiền 20.000.000 đồng.

Các bước thực hiện

– Bước 1: Ghi nhận giảm chi phí

1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán giảm số chi phí đã ghi nhận.

2. Khai báo diễn giải, Ngày CT, ngày HT

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1388, TK Có 6111x, nhập Số tiền, Tab Thống kê chọn Đối tượng Nợ.

4. Nhấn Cất.

– Bước 2: Khi thu được khoản tiền đã chi

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu thu hạch toán số tiền thu hồi

2. Khai báo Thông tin chung: như Người nộp, diễn giải, Ngày PT, ngày HT.

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1111, TK Có 1388, nhập Số tiền.

4. Nhấn Cất.

– Bước 4: Hạch toán số tiền mặt khi nộp trả lại NSNN

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hạch toán nộp tiền trả kho bạc.

2. Khai báo Thông tin chung: như Người nhận, Lý do chi, Ngày PT, ngày HT.

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 511, TK Có 1111, nhập Số tiền, nghiệp vụ chọn Nộp trả- thực chi hoặc Nộp trả – tạm ứng

4. Tích Cập nhật hạch toán đồng thời

5. Nhấn Cất.

– Bước 5: Cuối năm hủy dự toán đối với khoản nộp trả

1. Vào phân hệ Kho bạc\Huỷ dự toán\Huỷ dự toán.

2. Nhập Ngày QĐ, Số QĐ, Chương, Diễn giải.

3. Nhập thông tin Chứng từ.

4. Phần mềm mặc định sẵn TK Nợ 00821, nhập số tiền huỷ dự toán (số tiền âm).

5. Nhập thêm Khoản, Mục hoặc Nhóm mục chi (tuỳ vào thiết lập tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Nghiệp vụ có tích chọn Chi tiết đến Nhóm mục chi hay Mục).

6. Nhấn Cất.

Cập nhật 20/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY