Làm thế nào để nộp trả tiền chi sai, chi thừa vào Kho bạc bằng tiền mặt (được sử dụng tiếp)?

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Mô tả nghiệp vụ

1. Khôi phục dự toán là việc đơn vị sử dụng ngân sách nộp trả kinh phí đã rút thực chi vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này được tiếp tục sử dụng (trả lại kho bạc và được phục hồi lại).

2. Nghiệp vụ khôi phục dự toán bằng tiền mặt thường xảy ra với các tình huống như sau:

 • Đơn vị đã chi hoạt động, nhưng chi sai chi thừa
 • Đơn vị đã chi lương cho cán bộ, nhưng cán bộ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

=> Đơn vị thu hồi lại tiền mặt và nộp lại Kho bạc

 

Định khoản

1. Thu hồi số tiền đã chi bằng tiền mặt

Nợ TK 111

Có TK 611 (chi tiết TK 611 tương ứng theo nguồn)

2. Nộp lại Kho bạc số tiền chi sai, chi thừa:

Nợ TK 5111 (hoặc TK 5112)

Có TK 111

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008212 (Hoặc TK 008222): ghi âm tiền

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Thu hồi số chi sai, chi thừa bằng tiền mặt

 • Vào Tiền mặt\Lập Phiếu thu\Phiếu thu

 

 • Khai báo thông tin chi tiết trên phiếu thu
 • Nghiệp vụ: Giảm chi – Thực chi
 • Nhấn Cất

 

Bước 2: Nộp tiền chi sai, chi thừa vào Kho bạc

 • Vào Tiền mặt\Lập Phiếu chi\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB

 

 • Nhập thông tin chi tiết trên chứng từ
 • TK Nợ 511, TK Có 111
 • Nghiệp vụ: Nộp phục hồi – Thực chi
 • Cập nhật hạch toán đồng thời
 • Nhấn Cất

 

 • In giấy nộp trả C2-05a/NS

 

 

Cập nhật 19/10/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY