Khi tôi in Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước C2-02a/NS thì chương trình báo Không có số liệu thì phải làm thế nào?

Vấn đề: Khi in Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước, chương trình hiển thị thông báo Không có số liệu

Nguyên nhân: Do trên chứng từ hạch toán không sinh được bút toán hạch toán đồng thời Có TK008 nên chương trình không cho phép in Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước

Các nguyên nhân chứng từ không tự động sinh được hạch toán đồng thời Có TK 008 và cách khắc phục:

Nguyên nhân 1: Do tài khoản hạch toán trên chứng từ KHÔNG ĐÚNG với nguồn kinh phí. 

Ví dụ: Hạch toán tài khoản Thường xuyên, nhưng nguồn chọn là Không thường xuyên nên Cập nhật hạch toán đồng thời không thành công.

=> Giải pháp:

  • Trường hợp rút từ Nguồn không thường xuyên (Nguồn không tự chủ) thì đơn vị hạch toán vào các tài khoản Không thường xuyên:

Ghi Nợ TK 6112 (61121, 61122, 61128), 111, 112, 334,…

Có TK 5112, 3371

  • Trường hợp rút từ Nguồn thường xuyên (Nguồn tự chủ) thì đơn vị hạch toán vào các tài khoản thường xuyên:

Ghi Nợ TK 6111 (TK 61111, TK 61112, TK 61118), 111, 112, 334,…

Có TK 5111, 3371

Nguyên nhân 2: Do trên chứng từ cột NGHIỆP VỤ chọn không đúng với nghiệp vụ thực tế phát sinh.

=> Giải pháp:

Nếu đơn vị rút dự toán thì cột NGHIỆP VỤ để là Thực chi hoặc Tạm ứng đã cấp dự toán

Nguyên nhân 3. Do đơn vị có phát sinh thêm một số nguồn kinh phí (Nguồn cải cách tiền lương, Nguồn tiết kiệm…) khi thêm nguồn này trên phần mềm dòng TÍNH CHẤT đang để trống hoặc chọn sai tính chất nguồn

=> Giải pháp:

– Trường hợp nguồn thêm mới dòng tính chất nguồn chưa chọn hoặc chọn nhưng chưa đúng:

Cách kiểm tra như sau:

  • Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.
  • Kích đúp chuột vào nguồn cần kiểm tra.
  • Tại dòng Tính chất, chọn Tính chất nguồn.

Ví dụ đơn vị có nguồn Cải cách tiền lương có tính chất nguồn 0114: KP thực hiện cải cách tiền lương (không thường xuyên).

– Trường hợp nguồn thêm mới chọn sai TÍNH CHẤT ( Có 3 tính chất nguồn: Thường xuyên, Không thường xuyên hoặc Không chọn)

 

Cách kiểm tra tính chất nguồn như sau:

  • Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí.
  • Chọn Tính chất nguồn trên danh sách. Ví dụ 0114: KP thực hiện cải cách tiền lương.
  • Tích chọn Thường xuyên nếu muốn sinh bút toán đồng thời tự chủ. Hoặc tích chọn Không thường xuyên nếu muốn sinh bút toán đồng thời không tự chủ. Hay tích chọn Không chọn.
  • Nhấn Cất.

Nguyên nhân 4. Do chưa thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời đối với tài khoản, nguồn, tính chất nguồn, nghiệp vụ, cấp phát phát sinh ngoài mặc định của chương trình.

Trường hợp bạn muốn thêm mới 1 thiết lập trên bảng quy tắc thì xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY