Khi in mẫu Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước C2-02a/NS không tích chọn được tiền mặt tại NH hoặc tiền mặt tại KB thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi in mẫu Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02a) không tích chọn được tiền mặt tại ngân hàng hoặc tiền mặt tại kho bạc mà phần mềm đang để mặc định là Chuyển khoản

Giải pháp:

  • Vào lại phần In/ Chọn mẫu C2-02a theo nghị định 11 ra bảng tham số như hình ảnh

  • Tích vào ô Tiền mặt tại ngân hàng (hoặc Tiền mặt tại kho bạc tương ứng loại giấy rút) => Nhấn Đồng ý.

  • Như vậy trên mẫu C2-02a đã tích được vào ô Tiền mặt tại NH (hoặc tiền mặt tại KB)
Cập nhật 01/10/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY