Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn tự chủ (nguồn 13) sang nguồn cải cách tiền lương (nguồn 14)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Mô tả nghiệp vụ

  • Từ 01/07/2023 đơn vị chi chênh lệch tăng mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP từ nguồn tự chủ (nguồn 13)
  • Sau đó, đơn vị được cấp dự toán ở nguồn cải cách tiền lương và thực hiện điều chỉnh số đã chi từ nguồn tự chủ (nguồn 13) sang nguồn cải cách tiền lương (nguồn 14)

Định khoản

  • Giảm số đã chi ở nguồn tự chủ (nguồn 13)

 Nợ TK 61111/Có TK 5111 : số tiền âm

 Đồng thời hạch toán Có TK 008212 : số tiền âm

  • Điều chỉnh số đã chi sang nguồn cải cách tiền lương (nguồn 14) : 

 – Trường hợp nguồn 14 có tính chất thường xuyên

Nợ TK 61111/Có TK 5111: số tiền dương

 Đồng thời hạch toán Có TK 008212 : số tiền dương

– Trường hợp nguồn 14 có tính chất không thường xuyên

Nợ TK 61121/Có TK 5112: số tiền dương

 Đồng thời hạch toán Có TK 008222 : số tiền dương

Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Tháng 07/2023 đơn vị có chi lương theo mức lương 1,8 triệu đồng từ nguồn tự chủ (nguồn 13). Đến tháng 08 năm 2023, đơn vị được cấp dự toán về từ nguồn 14, đơn vị thực hiện điều chỉnh số tiền đã chi mức chênh lệch tăng lương cơ sở từ nguồn 13 sang nguồn 14 

Lưu ý: Nếu bạn chưa có nguồn cải cách tiền lương, thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác

2. Trên Chứng từ nghiệp vụ khác, 1 tiểu mục hạch toán 2 dòng tương ứng:

  • Ghi Nợ TK 61111/Có TK 5111Số tiền âm; Nguồn Huyện tự chủ, Nghiệp vụ chọn Thực chi
  • Ghi Nợ TK 61111/Có TK 5111Số tiền dương; Nguồn Huyện CCTL (nguồn 14), Nghiệp vụ chọn Thực chi
  • Lưu ý: Nếu nguồn 14 có tính chất không thường xuyên thì bạn hạch toán TK Nợ 61121, TK Có 5112

3. Sau đó nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.

4. Đơn vị nhấn In/chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

  • Phần mềm in mẫu như sau:

  • Bạn có thể in mẫu C2-10/NS ký tên, đóng dấu đơn vị & scan gửi qua DVC của KBNN, hoặc gửi trực tiếp cho KBNN theo yêu cầu của Kho bạc
Cập nhật 31/10/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY