Quy trình nộp trả (được sử dụng tiếp) bằng chuyển khoản kho bạc

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Mô tả nghiệp vụ

1. Khôi phục dự toán là việc đơn vị sử dụng ngân sách nộp trả kinh phí đã rút thực chi vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này được tiếp tục sử dụng (trả lại kho bạc và được phục hồi lại).

2. Nghiệp vụ khôi phục dự toán bằng chuyển khoản kho bạc thường xảy ra với các tình huống như sau:

  • Đơn vị đã lập giấy rút dự toán, tiền tại Kho bạc đã trừ, nhưng tới ngân hàng bị sai Tài khoản người nhận, sai tên người nhận, nên ngân hàng trả lại tiền Kho bạc
  • Đơn vị chuyển khoản nhầm đối tượng nhận hoặc chuyển khoản 2 lần -> Người nhận trả lại tiền trực tiếp tại Kho bạc 

Định khoản

Nộp phục hồi số kinh phí thực chi đã rút bằng chuyển khoản kho bạc:

  • Nếu là Nguồn thường xuyên (tự chủ)

Nợ TK 5111

Có TK 61111 (hoặc TK 61112, hoặc TK 61118)

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008212: ghi âm

  • Nếu là Nguồn không thường xuyên (không tự chủ)

Nợ TK 5112

Có TK 61121 (hoặc TK 61122, hoặc TK 61128)

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008222: ghi âm  

Hướng dẫn trên phần mềm

  1. Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác

 

2. Nhập thông tin chi tiết trên chứng từ

  • TK Nợ 511, TK Có 611 chi tiết tài khoản theo từng nguồn đã nêu ở phần Định khoản
  • Nhập số tiền
  • Nghiệp vụ: Nộp phục hồi – Thực chi
  • Cập nhật hạch toán đồng thời
  • Nhấn Cất

 

Cập nhật 02/10/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY