Tôi muốn in Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước không bị tách thành 2 trang thì làm thế nào?

Mô tả nghiệp vụ: Khi lập và in Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước(C2-02a/NS hoặc C2-02b/NS) theo Nghị định 11 thì bị tách thành 2 trang giấy in. Kho bạc yêu cầu chỉ được hiện thị nội dung trên 1 trang giấy in thì mới chấp thuận thanh toán vì trang đầu tiên còn trống khá nhiều thông tin phía dưới.

Giải pháp: Bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Vào In/Chọn mẫu Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước (Nghị định 11).

Bước 2: Tại bảng Tham số báo cáo, vào Tab số 3.Cách hiển thị, rồi bỏ tích Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở mỗi trang.

Bước 3: Nếu vẫn chưa hiển thị được trên 1 trang thì trên trang in bạn nhấn tiếp vào nút Tùy chỉnh, tại ô Lề trên và Lề dưới, bạn sửa lại từ 1,0 thành 0,5 hoặc bé hơn, rồi nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY