Tôi muốn in Bảng kê nội dung thanh toán\Tạm ứng thể hiện thông tin Số lượng, định mức, đơn giá thực tế thì làm thế nào?

1. Trên giao diện chứng từ, chuột phải chọn Ẩn/Hiện cột. Tại bảng Tùy biến cột, tích vào ô Số lượng, Định mức, Đơn giá, nhấn Đồng ý. 

2. Trên chứng từ lúc đó sẽ hiện các ô Số lượng, Định mức, Đơn giá để điền. 

3. Sau khi in Bảng kê nội dung thanh toán/Tạm ứng sẽ hiển thị được thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá thực tế.

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY