Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn học phí, nguồn khác sang nguồn ngân sách thì phải làm thế nào?

Xem video hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Định khoản

Bước 1: Hạch toán giảm số tiền đã chi từ nguồn học phí, tăng số tiền chi ở nguồn ngân sách

Nợ TK 642,154/Có TK 1388 (số tiền âm)

Nợ TK 611/Có TK 1388 số tiền dương

Bước 2: Ghi nhận khoản tiền ngân sách được cấp về tài khoản tiền gửi để hoàn trả cho nguồn học phí

Nợ TK 112

Có TK 511

Đồng thời ghi nhận Có TK 0082 tương ứng 

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán giảm số tiền đã chi từ nguồn học phí, tăng số tiền chi ở nguồn ngân sách

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác để thực hiện

Ví dụ: Đơn vị đã chi 10.000.000 ở nguồn học phí, sau đó được cấp tiền về tài khoản tiền gửi tại Kho bạc của nguồn ngân sách tự chủ để hoàn trả cho nguồn học phí.
Cách thực hiện bước 1 như sau:

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.
  • Trên Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán 2 dòng

Nợ TK 642/Có TK 1388 : Số tiền âm (10.000.000), chọn nguồn Học phí.

Nợ TK 611/Có TK 1388: Số tiền dương 10.000.000, chọn nguồn Huyện tự chủ

Lưu ý: Nếu không thấy cột Tài khoản NH, KB để chọn, bạn nhấn Chuột phải/tích chọn “Tài khoản NH, KB”/Đồng ý

  • Chọn đối tượng tại cột Đối tượng Có cả 2 dòng bên Tab Thống kê.

  • In phiếu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (Thông tư số 19/2020/TC-BTC) bằng cách nhấn in. 

Bước 2: Ghi nhận khoản tiền ngân sách được cấp về tài khoản tiền gửi để hoàn trả cho nguồn học phí

Vào phân hệ Kho bạc\Rút dự toán tiền gửi để thực hiện

Theo ví dụ trên, bạn thực hiện tiếp bước 3 như sau:

  • Vào phân hệ Kho bạc\Thêm mới chứng từ Rút dự toán tiền gửi
  • Trên chứng từ Rút dự toán tiền gửi, khai báo tài khoản tiền gửi nhận được tiền, chọn nguồn ngân sách tự chủ, khai báo thông tin mục lục ngân sách, rồi nhấn Cất.

  • Chương trình sẽ hiển thị thông báo có muốn sinh chứng từ hạch toán hay không, bạn nhấn Đồng ý.

  • Sau đó kiểm tra lại thông tin trên chứng từ được sinh ra và nhấn Cất.

Cập nhật 30/01/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY