Tôi muốn theo dõi tình hình giao dự toán, rút dự toán, dự toán còn lại theo từng Chương trình mục tiêu, Dự án trên phần mềm thì phải làm thế nào?

Bước 1: Bạn vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ tích chọn Quản lý CTMT, DA.

Bước 2: Trên các chứng từ nhận dự toán, rút và chi/ Tại tab hạch toán chọn CTMT, DA ở cột CTMT, dự án.

– Nhận dự toán: vào phân hệ Kho bạc\Nhận dự toán.

Rút dự toán: vào phân hệ Kho bạc\Rút dự toán, chọn hình thức rút dự toán tương ứng.

– Thu, chi tiền:

(Thu tiền bạn làm tương tự như hình mình họa).

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY