1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo đối chiếu kho bạc
  5. Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc
  6. Khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN, mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào?

Khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN, mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào?

Nguyên nhân

Do đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ (chuyển khoản kho bạc,…) bên phần mềm kế toán và đã sinh TK 008 rồi sau đó khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS sang thì hạch toán thêm 1 lần nữa và sinh đồng thời TK 008 một lần nữa làm sai mẫu số 01.

Giải pháp

Cách 1: Bỏ ghi và xóa chứng từ ghi tăng TSCĐ trên phần mềm kế toán và lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS.VN

  1. Vào phân hệ Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc\Danh sách chuyển khoản kho bạc

2. Chọn chứng từ mua TSCĐ cần xóa, nhấn Bỏ ghi, nhấn Xóa

Cách 2: Đơn vị muốn lấy cả 2 chứng từ trên phần mềm kế toán và ghi tăng từ quản lý tài sản thì hạch toán ghi tăng qua tài khoản trung gian

  1. Vào phân hệ Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc, sửa thành hạch toán Nợ 2411/ Có TK 366, đồng thời ghi Có TK 008

2. Trên chứng từ Ghi tăng TSCĐ lấy từ QLTS.VN sửa lại định khoản Nợ TK 211X/Có TK 2411 

Cập nhật 19/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY