Một số vấn đề thường gặp khi lấy chứng từ từ QLTS sang Mimosa?

  1. [Kết nối QLTS] Khi lấy chứng từ có thông báo thông tin đăng nhập đã thay đổi thì phải làm như thế nào?
  2. Ghi sổ chứng từ ghi tăng từ QLTS báo lỗi thiếu Tài khoản ngân hàng, kho bạc thì làm như thế nào?
  3. Ghi sổ chứng từ ghi tăng từ QLTS báo lỗi thiếu Cấp phát thì làm như thế nào?
  4. Làm thế nào khi cất chứng từ tính hao mòn phần mềm báo thiếu chương trình mục tiêu dự án, thiếu mục ghi sổ không thành công?
  5. Làm sao khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN sang Mimosa làm sai Mẫu số 01?
  6. Làm thế nào khi lấy dữ liệu từ MISA QLTS sang Mimosa có thông báo Không sinh được chứng từ (không sinh được dòng chi tiết nào có số tiền lớn hơn 0)
Cập nhật 05/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY