Khi lập và cất giấy rút dự toán, chương trình không tự động sinh bút toán hạch toán thì phải làm thế nào?

Biểu hiện: Khi làm giấy rút dự toán ấn cất phần mềm không tự sinh phiếu thu, phiếu chuyển khoản,…

Nguyên nhân: Do trong hệ thống/ tùy chọn đang bỏ tích chức năng tự sinh phiếu thu của phần mềm.

Giải pháp: Bạn vào Hệ thống/ Tùy chọn/ chọn phần Kho bạc/ Tích vào ô Hiển thị thông báo sinh phiếu thu hoặc chứng từ chuyển khoản khi lập Giấy rút dự toán, rồi nhấn Đồng ý.

Sau khi tích chọn, khi lập giấy rút dự toán ngân sách và nhấn Cất, chương trình sẽ hiện thị thông báo sinh chứng từ hạch toán.

Cập nhật 30/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY