Làm thế nào để điều chỉnh kinh phí rút THỰC CHI nhưng sai tiểu mục?

Xem video hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Định khoản
  • Điều chỉnh giảm số tiền ở tiểu mục sai: 

Nợ TK 611/Có TK 511: số tiền âm

Đồng thời hạch toán Có TK0082: số tiền âm

  • Điều chỉnh tăng số tiền ở tiểu mục đúng

 Nợ TK611/Có TK 511: số tiền dương

Đồng thời hạch toán Có TK0082: số tiền dương

Hướng dẫn trên phần mềm

 Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác

Ví dụ:

– Ngày 15/01, đơn vị cần chuyển tiền thực chi qua kho bạc cho nhà cung cấp số tiền 10.000.000, nguồn ngân sách tự chủ, Tiểu mục (TM) 6501.

– Khi làm thủ tục chuyển tiền tại kho bạc, bạn chuyển tiền nhầm ở TM 6502, đã hạch toán Nợ TK 61118/Có TK5111: Số tiền 10.000.000, TM 6502, đồng thời ghi Có TK008212: số tiền 10.000.000.

– Đến ngày 01/02: Kho bạc thông báo số tiền chuyển cho đơn vị hưởng bị sai Tiểu mục và yêu cầu làm thủ tục điều chỉnh lại tiểu mục bị sai.
Trên phần mềm, bạn làm như sau:

Cách thực hiện: 

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác

DCKP1

2. Trên chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán 2 dòng:

    • Nợ TK 61118/Có TK 5111Số tiền âm 10.000.000Tiểu mục 6502, nghiệp vụ chọn Thực chi
    • Nợ TK 61118/Có TK 5111: Số tiền dương 10.000.000, Tiểu mục 6501, nghiệp vụ chọn Thực chi

3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.

DCKP2

4. In/chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc

    • Phần mềm in mẫu như sau:

Cập nhật 02/11/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY