Tôi muốn sinh giấy rút dự toán ngân sách từ danh sách các phiếu chi tiền thực chi thì phải làm thế nào?

Bước 1: Lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi cho các phiếu chi thực chi đã hạch toán

  • Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê, chọn Lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi.

  • Trên bảng kê thanh toán thực chi, lọc TK Có là 1111, rồi Tích chọn các chứng từ chi tiền mặt cần tập hợp làm căn cứ lên giấy rút dự toán ngân sách nhà nước và nhấn Cất.

Bước 2: Vào Tiện ích, chọn Sinh Giấy rút dự toán tiền mặt hoặc Sinh Giấy rút dự toán tiền gửi

Bước 3: Trên giấy rút dự toán được sinh ra, bạn kiểm tra lại nội dung và sửa lại ngày hạch toán và ngày chứng từ cho đúng rồi nhấn Cất.

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY