In Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư C3-02/NS không lên số liệu tại cột Số đề nghị tạm ứng…thì làm thế nào?

Biểu hiện: 

In chứng từ tại dòng Vốn TN hoặc Vốn NN tại cột “Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng) không lên số liệu.

Nguyên nhân:

Do Mã nguồn NSNN để trống hoặc để là Không chọn.

Giải pháp: 

Vào Danh mục/ Mục lục ngân sách/ Nguồn kinh phí, tại dòng “Mã nguồn NSNN” chọn là Nguồn chi từ vốn trong nước hoặc Nguồn chi từ vốn nước ngoài.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY