Hạch toán các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí

Vào cuối quý, cuối năm, các đơn vị HCSN thường có hoạt động điều chỉnh kinh phí giữa các tiểu mục, khoản, nguồn với nhau.

Dưới đây là các trường hợp điều chỉnh kinh phí:

Điều chỉnh trong NGUỒN NGÂN SÁCH

Điều chỉnh NGUỒN NGÂN SÁCH sang NGUỒN KHÁC và ngược lại

  1. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn ngân sách sang nguồn học phí, nguồn khác thì phải làm thế nào?
  2. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn học phí, nguồn khác sang nguồn ngân sách thì phải làm thế nào?

 

Cập nhật 31/10/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY