Làm thế nào để điều chỉnh kinh phí rút TẠM ỨNG chưa thanh toán nhưng sai tiểu mục?

Xem video hướng dẫn

Lưu ý: Nghiệp vụ điều chỉnh này dùng trong trường hợp điều chỉnh tạm ứng bằng tiền mặt chưa thanh toán

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Định khoản
  • Điều chỉnh giảm số tiền ở tiểu mục sai: 

Nợ TK 1111/Có TK 3371: số tiền âm

Đồng thời hạch toán Có TK008211 hoặc Có TK 008221: số tiền âm

  • Điều chỉnh tăng số tiền ở tiểu mục đúng

 Nợ TK 1111/Có TK 3371: số tiền dương

Đồng thời hạch toán Có TK008211 hoặc Có TK 008221: số tiền âm số tiền dương

Hướng dẫn trên phần mềm

Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác

Ví dụ: Đơn vị đã rút tạm ứng 2.000.000  ở nguồn ngân sách tự chủ tiểu mục 6699 chưa thanh toán với Kho bạc, sau đó Kho bạc yêu cầu điều chỉnh số tiền đã rút tạm ứng ở tiểu mục 6699 sang tiểu mục 7761.

Cách thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán: 

2. Trên chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán 2 dòng:

    •  Nợ TK 1111/Có TK 3371: Số tiền âm 2.000.000Tiểu mục 6699, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán
    • Nợ TK 1111/Có TK 3371: Số tiền dương 2.000.000, Tiểu mục 7761, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán

3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.


  • Trên giao diện, In/chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

  • Phần mềm in mẫu như sau:

Cập nhật 30/06/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY