Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn ngân sách sang nguồn học phí, nguồn khác thì phải làm thế nào?

Xem video hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Định khoản

Bước 1: Hạch toán giảm số tiền đã chi từ nguồn ngân sách, tăng số tiền chi ở nguồn học phí

Nợ TK 611 chi tiết theo từng TK tương ứng 

Có TK 1388                                                          (số tiền âm)

Nợ TK 642  chi tiết theo từng TK tương ứng    

Có TK 1388                                                          (số tiền dương)

Bước 2: Nộp trả lại tiền cho nguồn Ngân sách

Nợ TK 511

Có TK 111, 112                                        (số tiền dương)

Đồng thời ghi nhận Có TK 0082 tương ứng (số tiền âm)

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán giảm số tiền đã chi của nguồn ngân sách, tăng số tiền chi ở nguồn học phí

Ví dụ: Đơn vị đã chi thực chi 10.000.000 ở nguồn ngân sách tự chủ, sau đó cấp trên yêu cầu điều chỉnh số tiền đã chi sang nguồn học phí, và hoàn trả lại số tiền đã chi cho nguồn ngân sách tự chủ.

Cách thực hiện như sau:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Trên Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán 2 dòng:

Nợ TK 61118/Có TK 1388Số tiền âm (10.000.000), chọn Nguồn ngân sách tự chủ, chọn TK KB đã chi

Nợ TK 6428/Có TK 1388: Số tiền dương 10.000.000, chọn Nguồn học phí, chọn TK KB chi

Lưu ý: Nếu không thấy cột Tài khoản NH, KB để chọn, bạn nhấn Chuột phải/tích chọn “Tài khoản NH, KB”/Đồng ý

 • Chọn đối tượng tại cột Đối tượng Có trên cả 2 dòng bên Tab Thống kê.

 • Bạn có thể in Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

Bước 2: Nộp trả lại tiền cho nguồn Ngân sách

Bạn thực hiện theo 2 trường hợp sau:

1. Nếu nộp trả ngân sách bằng cách chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi.

Ví dụ: Chuyển tiền từ TK 3714, 3716 sang TK 9523 hoặc TK 9527

 • Vào phân hệ Tiền gửi\Chọn Chi tiền gửi.
 • Trên chứng từ Chi tiền gửi, hạch toán Nợ TK5111/Có TK1121, chọn nguồn Ngân sách, chọn nghiệp vụ là Nộp phục hồi – Thực chi, rồi nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời: TK 008212 và nhấn Cất

 • Nhấn In, chọn Giấy nộp trả kinh phí (C2-05/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

Lưu ý: Để lên được thông tin Tài khoản KBNN, bạn vào Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị. Điền Số tài khoản kho bạc, Đồng ý.

2. Nếu nộp trả cho ngân sách bằng tiền mặt:

 • Vào phân hệ Tiền mặt, chọn phiếu chi nộp tiền vào NH, KB.
 • Trên Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB:
  Hạch toán Nợ TK 5111/Có TK 1111, chọn nguồn Ngân sách, chọn nghiệp vụ là Nộp phục hồi – Thực chi, rồi nhấn Cập nhật hạch toán đồng thờiTK 008212 và nhấn Cất.

DCKP7

 • Nhấn In, chọn Giấy nộp trả kinh phí (C2-05/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

 

Cập nhật 13/12/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY