Câu hỏi thường gặp quyết toán

Câu 1: Làm thế nào để nhập chứng từ năm 2024? 

Câu 2: Làm thế nào để nhân bản chứng từ năm trước sang năm nay?

Câu 3: Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính ở cơ quan về nhà làm tiếp thì phải làm như thế nào?

Câu 4: Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư đầu năm?

Câu 5: Tôi muốn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau thì phải làm thế nào?

Câu 6: Hạch toán các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm

Câu 7: Tôi muốn nhập chứng từ của tháng chỉnh lý quyết toán thì làm thế nào trên phần mềm?

Câu 8: Các vấn đề liên quan đến TSCĐ

Câu 9: Hướng dẫn lập, nộp báo cáo… và cách xử lý vấn đề thường gặp khi báo cáo sai lệch số liệu

Câu 10: Các câu hỏi thường gặp khác

Câu 11: Hướng dẫn kiểm tra báo cáo theo tháng, quý

Câu 12: Khi cần hỗ trợ mà không gọi được lên tổng đài thì làm thể nào?

Câu 13: Khi nộp Báo cáo tài chính (BCTC) cho KBNN bị từ chối thì phải làm thế nào?

Câu 14: Làm thế nào để nộp báo cáo C03/CCTT- Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) cho kho bạc nhà nước?

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

Cập nhật 30/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY