Làm thế nào để chọn loại hình đơn vị trên Tổng kế toán?

Xem phim hướng dẫn

Lưu ý: Bạn cắm CKS của Lãnh đạo vào máy tính trước khi thực hiện các bước tiếp theo

1. Bạn đăng nhập vào trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn.

2. Bạn tích Đăng nhập. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản TKT của Lãnh đạo

3. Trên giao diện thông tin cá nhân, tích vào Thay đổi thông tin tài khoản

4. Trên giao diện thay đổi thông tin tài khoản, bạn chọn loại hình đơn vị Sự nghiệp hoặc Hành chính hoặc Không xác định

5. Tích Cập nhật. Bạn nhập mã pin CKS của Lãnh đạo để thực hiện 

6. Sau khi thực hiện ký số xong, phần mềm có thông báo Cập nhật thông tin tài khoản thành công

Lưu ý: Khi nhấn Cập nhật hiển thị Cảnh báo lỗi thì có thể do một số nguyên nhân sau:

  • Nguyên nhân 1: Phần mềm ký số của Kho bạc nhà nước KBNN Signature chưa bật lên
  • Nguyên nhân 2: Do chưa cắm chữ ký số hoặc cắm chưa đúng
  • Nguyên nhân 3: Do thay đổi thông tin CKS của lãnh đạo nhưng chưa cập nhật lại chữ ký số mới

=> Chi tiết cách xử lý bạn xem hướng dẫn tại đây

Sau khi cập nhật tài khoản thành công, bạn thực hiện các bước tiếp theo để nộp báo cáo tài chính cho KBNN

 

Cập nhật 12/04/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY