Làm thế nào để điều chỉnh kinh phí rút THỰC CHI nhưng sai khoản (mã ngành KT)?

Xem video hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Định khoản
  • Điều chỉnh giảm số tiền ở khoản sai: 

Nợ TK 611/Có TK 511: số tiền âm

Đồng thời hạch toán Có TK0082: số tiền âm

  • Điều chỉnh tăng số tiền ở khoản đúng

 Nợ TK 611/Có TK 511: số tiền dương

Đồng thời hạch toán Có TK0082: số tiền dương

Hướng dẫn trên phần mềm

Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác

Ví dụ:

– Ngày 01/07, đơn vị cần chuyển tiền thực chi qua kho bạc cho nhà cung cấp số tiền 10.000.000, nguồn ngân sách tự chủ, tiểu mục 6551 khoản 072

– Khi làm thủ tục chuyển tiền tại kho bạc, bạn chuyển tiền nhầm ở tiểu mục 6551, đã hạch toán Nợ TK 61118/Có TK 5111: Số tiền 10.000.000, đồng thời ghi Có TK 008212: số tiền 10.000.000 tiểu mục 6551, Khoản 368

– Đến ngày 18/08: Kho bạc thông báo số tiền chuyển cho đơn vị hưởng bị sai Khoản và yêu cầu làm thủ tục điều chỉnh lại khoản bị sai sang Khoản 072

Cách thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác.

2.Trên chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán 2 dòng:

    • Nợ TK 61118/Có TK5111Số tiền âm 10.000.000, tiểu mục 6551, Khoản 368 nghiệp vụ chọn Thực chi
    • Nợ TK 61118/Có TK5111: Số tiền dương 10.000.000,tiểu mục 6551, Khoản 072 nghiệp vụ chọn Thực chi

3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.

4. Nhấn In/chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc

    • Phần mềm in mẫu như sau:

Cập nhật 02/11/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY