Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn ngân sách này sang nguồn ngân sách khác thì phải làm thế nào?

Cách hạch toán như sau:

– Ghi Nợ TK611/Có TK511Số tiền âm; chọn nguồn đã rút và chi cần điều chỉnh giảm; đồng thời hạch toán Có TK008: số tiền âm
– Ghi Nợ TK 611/ Có TK 511Số tiền dương; chọn nguồn đã rút và chi cần điều chỉnh tăng; đồng thời hạch toán Có TK008 : số tiền dương

Cách thực hiện trên phần mềm: Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác để thực hiện.

Ví dụ:

– Ngày 01/07, chuyển tiền thực chi qua kho bạc cho nhà cung cấp số tiền 10.000.000, nguồn ngân sách tự chủ.

– Đến ngày 03/07, kho bạc yêu cầu điều chỉnh số tiền trên từ nguồn ngân sách tự chủ sang nguồn ngân sách không tự chủ.

Trên phần mềm, bạn làm như sau:

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác:

DCKP1

  • Trên Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán 2 dòng:
    • Ghi Nợ TK61118/Có TK5111Số tiền âm 10.000.000; nguồn Ngân sách tự chủ, nghiệp vụ chọn Thực chi
    • Ghi Nợ TK61128/Có TK5112Số tiền dương 10.000.000; nguồn Ngân sách không tự chủ, nghiệp vụ chọn Thực chi
  • Sau đó nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.

  • Đơn vị nhấn In\chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

  • Chương trình in mẫu như sau:

Lưu ý: Trường hợp đã rút và chi tạm ứng từ nguồn ngân sách này muốn điều chỉnh sang nguồn ngân sách khác nhưng 2 nguồn có tính chất nguồn (cùng là 2 nguồn thường xuyên hoặc cùng là 2 nguồn không thường xuyên) thì bạn có thể sử dụng thêm cách thực hiện thứ 2 theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 18/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY