Tôi muốn hiển thị số hóa đơn, ngày hóa đơn trên Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi in Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng không thấy hiện lên số hóa đơn và ngày hóa đơn

 ​Giải pháp:
  • Tích đúp vào từng chứng từ thiếu số hóa đơn trên bảng kê, sửa lại :
           • Số chứng từ gốc

           • Ngày hóa đơn
    ⇒ Ấn Cất
 ​
  • Đóng lại chứng từ, In lại bảng kê sẽ hiển thị được số hóa đơn và ngày hóa đơn

Cập nhật 27/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY