Tôi không muốn chương trình hạch toán Kinh phí công đoàn trừ vào lương cán bộ khi sinh chứng từ chuyển khoản bảo hiểm thì làm thế nào?

Mô tả vấn đề: Tại một số đơn vị, người lao động không phải đóng Kinh phí công đoàn nên khi lập chứng từ Rút dự toán chuyển khoản bảo hiểm, kế toán mong muốn chương trình không tự động tách số tiền bảo hiểm và hạch toán theo tỷ lệ quy định, để không mất công sửa lại bằng tay.

Cách thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Lương, chọn Quy định lương, thuế, bảo hiểm.

2. Tại bảng Quy định lương, thuế TNCN, bảo hiểm, sửa lại Tỷ lệ Kinh phí công đoàn trừ vào lương từ 1% thành 0%, rồi nhấn Đồng ý.

3. Mở lại giấy rút dự toán chuyển khoản bảo hiểm và sinh lại chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, chương trình sẽ tự động không tính và hạch toán Kinh phí công đoàn trừ vào lương.

Cập nhật 29/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY