Thanh toán hoạt động còn lại

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Rút dự toán chuyển khoản thanh toán các khoản chi hoạt động

Nợ TK 611x: Chi phí hoạt động

Có TK 511x: Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008212, 008222) : Dự toán thực chi

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc: hợp đồng, hoá đơn, bảng kê, danh sách nhận tiền,… đơn vị rút dự toán thực chi để in bảng kê kèm giấy rút mang ra Kho bạc duyệt chi từng khoản.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.

2. Tích chọn Thực chi.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản kho bạc.

  • Nhập thông tin Đơn vị trả tiền: CTMT (nếu có), Tài khoản số.
  • Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.
  • Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

4. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc không? Nhấn Đồng ý.

5. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 61111, TK Có 5111 hoặc TK Nợ 61121, TK Có 5112 theo tính chất nguồn KP, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212 hoặc Có TK 008222. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp.

Ví dụ trong trường hợp này là rút dự toán thanh toán tiền hội nghị nên anh/chị sửa lại bút toán Nợ TK 61118, TK Có 5111.

Cập nhật 17/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY