Lập bảng kê và thanh toán tạm ứng đã cấp dự toán

Sau khi đã rút dự toán và chi từ dự toán tạm ứng, đơn vị thực hiện lập bảng kê chứng từ thanh toán và thanh toán tạm ứng đã cấp dự toán

Xem phim hướng dẫn

Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ đã cấp dự toán.

2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng.

3. Nhập nội dung Diễn giải.

4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Tại tab Bảng kê: tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê. 

6. Nhấn Cất.

7. In Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

Ví dụ: In mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

Khai báo các tham số báo cáo.

Nhấn Đồng ý.

Thanh toán tạm ứng

Sau khi được chấp nhận thanh toán:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Chọn tab Thanh toán.

  • Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán. 
  • Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

4. Hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại tab Hạch toán đồng thời.

Lưu ý: Đối với các khoản thanh toán tạm ứng cho những khoản chi phát sinh (trừ NVL, TSCĐ) thì lập thêm chứng từ tại Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán TK Nợ 3371, TK Có 511.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY