1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán kho bạc
 5. Nộp trả dự toán thực chi (không sử dụng tiếp) do cuối năm chi chưa hết phải nộp lại

Nộp trả dự toán thực chi (không sử dụng tiếp) do cuối năm chi chưa hết phải nộp lại

Xem hướng dẫn tải phim

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Mục đích

1. Nộp trả dự toán thực chi là việc đơn vị sử dụng ngân sách nộp trả kinh phí đã rút thực chi vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này không được tiếp tục sử dụng (trả lại kho bạc và không được hồi lại số dự toán còn lại ở kho bạc)

2. Nghiệp vụ nộp trả dự toán thường xảy ra với các tình huống sau:

 • Kinh phí đã rút bị thu hồi theo quyết định của kiểm toán nhà nước, các cấp có thẩm quyền.
 • Cuối năm sử dụng không hết nộp lại: Số tạm ứng chi thường xuyên không được phép chuyển sang năm sau thì không được thanh toán tiếp, phải nộp trả vào NSNN.
2. Định khoản

– Nộp trả lại số kinh phí đã rút thực chi

Nợ TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp

Có TK 111, 112

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008 (008121 (năm trước); 008221 (năm nay)) – ghi âm

3. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ nộp trả dự toán, kế toán lập Phiếu chi, hoặc Ủy nhiệm chi kèm theo Giấy nộp trả kinh phí (Mẫu số C2-05a/NS) để ra kho bạc giao dịch nộp trả vào NSNN số kinh phí phải nộp lại.

Ví dụ: Ngày 14/09/2022 đơn vị nộp trả số dự toán đã rút thực chi bằng tiền mặt: tiểu mục 9201, nguồn ngân sách huyện tự chủ, kinh phí thường xuyên, số tiền: 25.000.000đ.

4. Hướng dẫn trên phần mềm

Để nhập số nộp trả dự toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hoặc vào nghiệp vụ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo thông tin về Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hoặc Phiếu chi tiền gửi:

 • Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi, Nộp vào TK.
 • Nhập thông tin chứng từ: Ngày PC, Ngày HT, Số PC.
 • Tại tab Hạch toán: Nhập chi tiết chứng từ: TK Nợ, Số tiền khôi phục, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục.
 • Nếu nộp trả khoản đã rút thực chi: chọn cột nghiệp vụ là Nộp trả – Thực chi.
 • Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời, hệ thống tự động hạch toán TK Có – Số tiền âm tương ứng với nghiệp vụ đã chọn.

Lưu ý:  Đối với các khoản nộp trả năm trước, bạn tự gõ tay TK đồng thời

3. Nhấn Cất.

4. In C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2022/NĐ – CP).

Khai báo tham số báo cáo:

Nhấn Đồng ý để in.

 

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY