1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán kho bạc
 5. Rút dự toán tạm ứng đã cấp dự toán bằng tiền gửi

Rút dự toán tạm ứng đã cấp dự toán bằng tiền gửi

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Rút tạm ứng kinh phí hoạt động bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng:

Nợ TK 111, 112

Có TK 337: Tạm thu

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008211, 008221): Tạm ứng (Dự toán chi thường xuyên, Dự toán chi không thường xuyen) – Ghi dương.

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

 1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc tạm ứng dự toán cho đơn vị bao gồm: Giấy rút dự toán (tạm ứng), Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng.
 2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.
 3. Kho bạc chi số tạm ứng cho đơn vị và kế toán hạch toán số rút tạm ứng vào sổ sách. Sau khi công việc được hoàn thành, có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc.
 4. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán tạm ứng cho đơn vị gồm: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng và Chứng từ kèm theo khác: Danh sách nhận tiền, hóa đơn, hợp đồng, văn bản phê duyệt,…
 5.  Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.
 6. Kho bạc kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho đơn vị, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi.

Ví dụ:

 • Ngày 19/01/2022, đơn vị rút dự toán tiền gửi chi trả tiền phúc lợi cho nhân viên, số tiền: 10.000.000 đồng.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán/Rút dự toán tiền gửi.

2. Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền gửi:

 • Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.
 • Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
 • Nhập chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu có), Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

4. Nhấn Cất. Chương trình hiển thị thông báo:

 • Nhấn Đồng ý.
 • Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi được lấy từ chứng từ Rút dự toán tiền gửi sang.
 • Phần mềm tự sinh TK Nợ 1121, TK Có 3371, Cấp phát: Dự toán, Nghiệp vụ là Tạm ứng đã cấp dự toán.
 • Phần mềm tự động sinh TK Có 008211 dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

 

Cập nhật 20/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY