Rút dự toán nộp Kinh phí công đoàn

Xem phim hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Rút dự toán chuyển khoản kinh phí công đoàn

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Có TK 511x

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008212, 008222) : Dự toán thực chi

Hạch toán chi phí kinh phí công đoàn

Nợ TK 611x/642x/154…

Có TK 3323: Kinh phí công đoàn

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm…

2. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm…

  • Tích chọn Thực chi.
  • Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.
  • Nhập chi tiết chứng từ: NguồnChươngKhoảnTiểu mục 6303Số tiền.

3. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh chứng từ sau không? Tích chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm. Nhấn Đồng ý.

4. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, phần mềm mặc định sinh hạch toán kế toán. 

5. Tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm. Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp không tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm thì trên chứng từ, anh/chị vào Tiện ích\Hạch toán chi phí bảo hiểm để sinh chứng từ hạch toán chi phí.

6. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác, phần mềm mặc định sinh hạch toán kế toán. 

Cập nhật 04/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY