Rút dự toán cho cam kết chi

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ví dụ

Ngày 14/09/2022, đơn vị rút dự toán chuyển khoản kho bạc chuyển trả nhà cung cấp cho ĐNCKC01.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Sau khi nhập cam kết chi ban đầu hoặc đề nghị cam kết chi hoặc điều chỉnh cam kết chi (nếu có), đơn vị muốn thực hiện rút dự toán cho cam kết chi thì thực hiện như sau:

Ví dụ Rút dự toán chuyển khoản cho cam kết chi.

1. Vào phân hệ Kho bạc\Rút dự toán.

2. Nhấn Thêm, chọn hình thức rút dự toán, ví dụ: Rút dự toán chuyển khoản.

3. Chọn Tạm ứng đã cấp dự toán hoặc Thực chi.

4. Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.

5. Khai báo thông tin chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

6. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm tại phần Số CKC.

7.  Nhấn vào biểu tượng tam giác chọn CKC. Tích chọn CKC, nhấn Đồng ý.

8. Trên chứng từ Rút dự toán chuyển khoản, kiểm tra lại các thông tin, nhấn Cất.

9. Phần mềm hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý để sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

10. Kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc. Tuỳ thuộc vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để sửa bút toán hạch toán cho phù hợp. Nhấn Cất.

11. In Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước bằng cách chọn chức năng Báo cáo.

Cập nhật 17/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY