Tôi muốn nộp trả các khoản rút từ năm trước đã được duyệt quyết toán nhưng bị thanh tra, kiểm toán NN yêu cầu xuất toán, nộp trả NSNN thì phải làm thế nào ?

Hạch toán

Bước 1: Hạch toán Nợ TK1388/Có TK3338: Số tiền xuất toán.

Bước 2: Khi thu hồi được tiền: Nợ TK111x,112x/Có TK1388.

Bước 3: Khi nộp NSNN: Nợ TK3338/Có TK111x,112x.

Ví dụ

Ngày 01/08/2022 đơn vị nhận được kết luận của kiểm toán nhà nước thu hồi số kinh phí đã chi năm trước và được duyệt quyết toán số tiền 20.000.000 đồng.

Các bước thực hiện

– Bước 1: Hạch toán số tiền cần phải nộp trả

1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán số tiền cần phải nộp trả

2. Khai báo diễn giải, Ngày CT, ngày HT

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1388, TK Có 3338, nhập Số tiền, Tab Thống kê chọn Đối tượng Nợ.

4. Nhấn Cất.

– Bước 2: Khi thu hồi được tiền

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu thu hạch toán số tiền thu hồi

2. Khai báo Thông tin chung: như Người nộp, diễn giải, Ngày PT, ngày HT.

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1111, TK Có 1388, nhập Số tiền, Tab Thống kê chọn đối tượng giống bước 1

4. Nhấn Cất.

– Bước 3: Khi nộp NSNN

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hạch toán nộp tiền trả kho bạc.

2. Khai báo Thông tin chung: như Người nhận, Lý do chi, Ngày PT, ngày HT.

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 3338, TK Có 1111, nhập Số tiền.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: TK 1388 chi tiết theo đối tượng nên với các chứng từ hạch toán liên quan tới TK 1388 cần chọn Đối tượng bên tab Thống kê mới ghi sổ được chứng từ.

Với các chứng từ hạch toán Nợ 1388 trên Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác cần chọn đúng Đối tượng Nợ.

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY