Tôi muốn nội dung thanh toán trên Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước C2-02a/NS thể hiện theo tên tiểu mục thì làm thế nào?

Mô tả: Khi lập giấy rút dự toán ngân sách, tại cột Nội dung thanh toán bạn khai báo thông tin khác với thông tin tên của từng tiểu mục trên giấy rút, nhưng khi In giấy rút dự toán Ngân sách Nhà nước, bạn mong muốn lấy được thông tin theo tên của từng tiểu mục trên phần Nội dung thanh toán.

Cách thực hiện như sau:

1. Vào In/Chọn mẫu Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước.

2. Tại bảng Tham số báo cáo, vào Tab số 3.Cách hiển thị, tại phần Nội dung thanh toán, chọn Tên tiểu mục, rồi nhấn Đồng ý.

3. Khi đó, giấy Rút dự toán ngân sách sẽ hiển thị với Nội dung thanh toán theo tên Tiểu mục.

Cập nhật 29/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY