Nhập cam kết chi ban đầu

Xem phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện:

1. Vào Nghiệp vụ\Cam kết chi.

Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Nhập CKC ban đầu.

2. Chọn tab Nhập cam kết chi ban đầu. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin về cam kết chi ban đầu.

  • Nhập Số cam kết chi, Loại kinh phí.
  • Trường hợp lập cam kết chi ban đầu bằng ngoại tệ, tích chọn Có phát sinh ngoại tệ.
  • Nhập thông tin chung: Mã dự án đầu tư, Tên dự án đầu tư, Nhà cung cấp, Tài khoản ngân hàng, Số hợp đồng,…
  • Nhập số cam kết chi theo Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền, CTMT, dự án, Tài khoản NH, KB.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY