Nhận dự toán

Dự toán được giao ghi nhận vào sổ sách kế toán cần phải theo dõi chi tiết theo mục lục ngân sách (chương, loại khoản, nguồn, nhóm mục chi (hoặc mục)) để đối chiếu số liệu thống kê chi ngân sách thực tế với số dự toán được giao theo mục lục ngân sách, và quản lý chặt chẽ số dự toán giao và rút của các đơn vị.

Đối với số dự toán được giao cho hoạt động chi cho Chương trình mục tiêu, Dự án, chi đầu tư XDCB cần theo dõi chi tiết đến từng Chương trình mục tiêu, Dự án.

Nhận dự toán đầu năm

Nhận dự toán bổ sung

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY