Làm thế nào khi số liệu báo cáo gửi KBNN khác với báo cáo in tại đơn vị?

  • Biểu hiện: Số liệu của BCTC gửi lên KBNN sai so với số liệu in trên mục Báo cáo/Báo cáo Tài chính.
  • Nguyên nhân: Kế toán đã lập BCTC, sau đó có chỉnh sửa lại số liệu nhưng không xóa BCTC đi để lập lại.
  • Giải pháp:
    • Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Báo cáo tài chính.
    • Xóa các Báo cáo đã lập đi và lập lại.

    • Sau đó xuất khẩu lại Báo cáo nộp cho KBNN. Hướng dẫn xuất khẩu BCTC nộp KBNN tại đây
Cập nhật 06/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY