Tôi muốn kết chuyển chi phí từ TK 154 về TK 632 thì làm thế nào?

Mục lục

Vấn đề: Trong năm đơn vị có phát sinh chi phí hoạt động SXKD ở TK 154. Cuối kỳ (tháng, quý, năm) muốn kết chuyển về TK 632 thì phải làm sao? Phần mềm có kết chuyển tự động không?
Giải pháp: Để hạch toán được bút toán N 632/C154 , bạn thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1

  • Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán tay bút toán N632/C154.

  • Sau đó vào Tổng hợp/Xác định kết quả hoạt động.

Cách 2

  • Vào Danh mục/Tài khoản/Tài khoản kết chuyển

  • Thêm 1 cặp kết chuyển từ TK 154 sang TK 632
    Lưu  ý: Thứ tự kết chuyển phải trước cặp kết chuyển từ TK 632 về TK 911 và từ TK 911 về TK 421 như hình bên dưới:

  • Sau đó vào Tổng hợp/Xác định kết quả hoạt động để kết chuyển chi phí cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm.
Cập nhật 06/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY