Làm thế nào khi lập chứng từ ghi sổ không hiển thị chứng từ cần lập?

Nguyên nhân: Do các chứng từ đó đã được lập và tồn tại ở bảng chứng từ ghi sổ khác.

Giải pháp:

  •  Cách 1:
    • Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ ghi sổ.
    • Tìm xem đã lập chứng từ ghi sổ nào chưa. Nếu có thì cần xóa chứng từ ghi sổ cũ đi để lập mới lại.
  •  Cách 2: Bạn có thể tìm kiếm nhanh bằng chức năng tìm kiếm của phần mềm
    • Trên phần tìm kiếm có cột Số CT ghi sổ. Cột này phản ánh chứng từ đã được lập chứng từ ghi sổ rồi.
Cập nhật 06/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY