Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: Thiếu dự án…” thì làm thế nào?

Biểu hiện: “Lỗi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Dự án. ghi sổ không thành công”

[​IMG]

Giải pháp: Đầu tiên bạn xem tài khoản đang hạch toán có cần theo dõi chi tiết theo CTMT, dự án không?

+Trường hợp 1: Nếu tài khoản không cần theo dõi theo CTMT, dự án thì vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản chọn đến TK đang hạch toán nhấn sửa và bỏ tích theo dõi chi tiết theo CTMT,DA.

+Trường hợp 2: Nếu tài khoản có theo dõi theo CTMT, dự án thì vào hệ thống\tùy chọn\nghiệp vụ tích chọn quản lý CTMT, DA . Sau đó vào lại chứng từ chọn CTMT, DA ở tab hạch toán và nhấn cất.

Cập nhật 28/08/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY