Làm thế nào khi số liệu báo cáo gửi đơn vị cấp trên khác với báo cáo in tại đơn vị?

Biểu hiện: Số liệu của BCTC, BCQT gửi lên cấp trên sai so với số liệu in trên mục Báo cáo/Báo cáo Quyết toán hoặc Báo cáo Tài chính.

Nguyên nhân 1 : Kế toán đã lập BCTC và BCQT, sau đó có chỉnh sửa lại số liệu nhưng không xóa BCTC và BCQT đi để lập lại.

Giải pháp:

  • Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo Quyết toán.
  • Xóa các Báo cáo đã lập đi và lập lại.
  • Xuất khẩu lại Báo cáo nộp cho cấp trên.

Nguyên nhân 2: Do khi xuất báo cáo đối với các mẫu Phụ biểu F0101/BCQT và B01/BCQT không tích bao gồm số liệu hoạt động SXKD nên số liệu trên 2 mẫu này lệch với báo cáo đã in.

Giải pháp: Xuất khẩu lại Báo cáo nộp cho cấp trên.

Lưu ý: Tại giao diện Chọn báo cáo xuất khẩu, Bạn chọn Tuỳ chọn xuất khẩu ở 2 mẫu Phụ biểu F01-01/BCQT  B01/BCQT rồi tích vào ô Bao gồm số liệu hoạt động SXKD/ Đồng ý rồi thực hiện xuất khẩu.

Cập nhật 06/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY